Print Send som e-post Del på Facebook

Hvem er vi

På jobb for medlemmene: Hvem er vi

OHIF er et nettverk for håndverkere, industri, service-, restaurant-  og
hotellnæringen. Vi jobber sammen for å ta vare på kompetansen i fagene
og å gjøre hverdagen enklere for bedriftene.

Aktive medlemmer på medlemsmøte OHIF

Våre medlemsfag spenner fra de store byggfagene til mat-, design- og håndverksfag.

Våre medlemsfag spenner fra småfag til de store byggfagene. Fra matfag til design og håndverksfag. Noen er organisert i Laug og noen er enkeltmedlemmer.

Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) er en paraplyorganisasjon for Laug og foreninger som hovedsakelig er lokalisert i Oslo og fylkene rundt. Noen laug og foreninger har blitt landsdekkende og OHIF har derfor medlemmer over hele landet.

Enkeltmedlemmer utøver fag som ikke er organisert i laug eller har tilknytning til håndverk eller industri på annet vis. Vi har også noen få Industrimedlemmer.

Mer informasjon om laug/foreninger/Industrimedlemmer kan du få ved å velge Medlemmer og OHIFs medlemsfag

OHIF eier og driver gården “Håndverkeren” i Rosenkrantz gate 7 og noen av våre lokaler lånes ut til medlemmer, les mer om møtelokalene ved å velge Medlemmer og Møterom for medlemmene.

Våre fanesaker

ByggCamp med Håndverkets Dag 2017
10. oktober ble det for andre gang gjennomført ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben yr ...
ByggCamp med Håndverkets Dag 2017
Unge til yrkesfag
Den fagdidaktiske tidsskriftet for kunst og design - Form, har spurt administrerende direk ...
Unge til yrkesfag
Nå kan du kjøpe beboerparkeringskort i Bydel Frogner
Bymiljøetaten har nå åpnet for kjøp av beboerparkeringskort i Bydel Frogner. www.os ...
Nå kan du kjøpe beboerparkeringskort i Bydel Frogner