Print Send som e-post Del på Facebook

OHIFs historie

Historien om OHIF

Felles faglige interesser i forbindelse med den nye Håndverksloven som kom i 1839,  førte til at salmakermester og garver Nils Jensen Ytteborg tok initiativ til å stifte Christiania Haandværkerforening 8. november 1838.

Historien om OHIF

OHIF ble stiftet fordi håndverkernes så, at nå gjaldt det å stå sammen

Håndverkerstandens stilling i Christiania i første halvdel av det 19. århundre var ikke særlig lystelig. Storparten av håndverkerne satt i trange kår og deres sosiale anseelse var liten.

Felles faglige interesser fikk sitt utslag i stiftelsen av Christiania Haandværkerforening 8. november 1838 etter initiativ av salmakermester og garver Nils Jensen Ytteborg, som også ble valgt til den nye foreningens formann.

I arbeidet med å fremme den faglige dyktighet spilte Den tekniske Forening en meget fremtredende rolle. Den tekniske Forening ble stiftet 25. mai 1847 på initiativ av professor I. Thaulow og med formål å «befordre den intellektuelle og praktiske utvikling av hovedstadens næringsdrivende innvånere». Foreningen fikk stor tilslutning, ikke minst innen akademiske kretser, noe som i høy grad bidro til å omgjøre den negative kritikken mot byens håndverkere til en positiv innsats for å fremme den faglige dyktighet.

I 1871 ble de to foreningene slått sammen under navnet Den norske Haandværks- og Industriforening i Kristiania, i dag Oslo Håndverks- og Industriforening.

I 1882 kjøpte foreningen Rosenkrantz’ gate 7 for 120.000 kroner – en god investering ettersom gården er fundamentet for foreningens aktiviteter i dag.

 

 
Kilder:
Oslo Byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2000
Oslo Håndverks- og Industriforening 1838-1938, Oslo 1939
«Aktiviteter ved ærverdige grunnvoller» av Siv Seljevold, Håndverk & Industri i Oslo, mars 2000
Hederstegnutdeling til to flotte herrer
1. desember 2017  hadde vi gleden av å overrekke OHIFs Hederstegn til  tømrermester A ...
Hederstegnutdeling til to flotte herrer
Medlemsmøte i OHIF 15. november
Herlig stemning og godt oppmøte da medlemsmøtet i OHIF ble avholdt onsdag 15. november. ...
Medlemsmøte i OHIF 15. november
Nå kan du se gyllenlærarbeider i Rådhusgalleriet
Gyllenlærlauget holder utstilling i Rådhusgalleriet - Rådhusplassen 1, 28. oktober til ...
Nå kan du se gyllenlærarbeider i Rådhusgalleriet