Print Send som e-post Del på Facebook

OHIFs historie

Historien om OHIF

Felles faglige interesser i forbindelse med den nye Håndverksloven som kom i 1839,  førte til at salmakermester og garver Nils Jensen Ytteborg tok initiativ til å stifte Christiania Haandværkerforening 8. november 1838.

Historien om OHIF

OHIF ble stiftet fordi håndverkernes så, at nå gjaldt det å stå sammen

Håndverkerstandens stilling i Christiania i første halvdel av det 19. århundre var ikke særlig lystelig. Storparten av håndverkerne satt i trange kår og deres sosiale anseelse var liten.

Felles faglige interesser fikk sitt utslag i stiftelsen av Christiania Haandværkerforening 8. november 1838 etter initiativ av salmakermester og garver Nils Jensen Ytteborg, som også ble valgt til den nye foreningens formann.

I arbeidet med å fremme den faglige dyktighet spilte Den tekniske Forening en meget fremtredende rolle. Den tekniske Forening ble stiftet 25. mai 1847 på initiativ av professor I. Thaulow og med formål å «befordre den intellektuelle og praktiske utvikling av hovedstadens næringsdrivende innvånere». Foreningen fikk stor tilslutning, ikke minst innen akademiske kretser, noe som i høy grad bidro til å omgjøre den negative kritikken mot byens håndverkere til en positiv innsats for å fremme den faglige dyktighet.

I 1871 ble de to foreningene slått sammen under navnet Den norske Haandværks- og Industriforening i Kristiania, i dag Oslo Håndverks- og Industriforening.

I 1882 kjøpte foreningen Rosenkrantz’ gate 7 for 120.000 kroner – en god investering ettersom gården er fundamentet for foreningens aktiviteter i dag.

 

 
Kilder:
Oslo Byleksikon, Kunnskapsforlaget, Oslo 2000
Oslo Håndverks- og Industriforening 1838-1938, Oslo 1939
«Aktiviteter ved ærverdige grunnvoller» av Siv Seljevold, Håndverk & Industri i Oslo, mars 2000
OHIF i Dagens Næringsliv
OHIF uttaler seg i Dagens Næringsliv i dag. DN 04.04.18 ...
OHIF i Dagens Næringsliv
Bilder fra årskonferansen
...
Bilder fra årskonferansen
En uhøytidelig film fra årskonferansen
Det var stort oppmøte og god stemning da OHIFs Årskonferanse "En åpen økonomi skal væ ...
En uhøytidelig film fra årskonferansen