OHIF forvalter fond det er mulig å søke støtte fra.
Print Send som e-post Del på Facebook

Fond

_MG_9033

Fond

OHIF forvalter fond det er mulig å søke støtte fra. Her finner du betingelser for hvem som kan tildeles støtte og hva det kan tildeles støtte for.

OLAV THORESEN OG HUSTRU JOHANNE THORESENS FOND

Bakgrunn

Olav Thoresen og Hustru Johanne Thoresens fond ble opprettet av Olav og Johanne Thoresen, på bakgrunn av testamente av 12. desember 1969.

I 2015 ble Håndverkernes Støttefond (tidligere Håndverkernes Understøttelsesfond stiftet 20.3.1862), samt Håndverkernes Stipendiefond, som igjen er en sammenslåing av Studiefond for yrkesundervisning, Nils J. Ytteborgs ærespris, OHIFs Jubileums premiefond, Verkseier A. L. Thunes stipendiefond og Gullsmed Eiler Krogh Prytz’ fond, slått sammen med Olav Thoresen og Hustru Johanne Thoresens fond.

 

Fondets formål:

  • Fondet skal i første rekke gi støtte i form av pengegaver til verdige trengende håndverksborgere av Oslo samt deres etterlatte, det være seg gjenlevende ektefelle og/eller barn.
  • Når særlige grunner taler for det skal økonomisk støtte også kunne ytes til drift av institusjoner som først og fremst skal hjelpe slike verdige trengende som fondet skal betenke.
  • Fondet skal også kunne finansiere tilstelninger for dem, reiser i inn- og utland o.l. som man må kunne anta overstiger deres økonomiske evne.
  • Fondet skal kunne finansiere eller delta i finansieringen av rom m.v. til minne om stifterne og arrangere eller delta i arrangement av pene og verdige tilstelninger i samme øyemed.
  • Er å gi stipender til opplæring i og til fremme av yrkesopplæring og rekruttering til yrkesfagene, herunder bestridelse av Oslo Håndverks- og Industriforenings utgifter til arbeid for opplærings-, undervisnings-, og rekrutteringsformål.
  • Stipender kan også gis til yrkesopplæring i utlandet og til studier som kan komme yrkesopplæringen til gode.

Er du i posisjon til å søke?  Kontakt oss på post@ohif.no eller på telefon 22 40 10 90.

Søknadsskjema finner du her:  Søknadsskjema Thoresenfondet

Søknadsfrist 30. september 2017

 

Lærlingefondet for Håndverk og Industri

Dette kan du lese mer om på Lærlingefondets nettsider

Spørsmål kan rettes til:

larlingefondet@bymisjon.no

 

OHIF’s Dameforenings boliger for eldre

 

I Pastor Fangens vei 16 på Ullevål Hageby i Oslo ligger OHIF’s Dameforenings boliger for eldre. Leilighetene ligger i sjarmerende og grønne omgivelser.

Boligene har et hyggelig og inkluderende miljø og leilighetene har flere felles fasiliteter som inngår i leien. Medlemmer i foreningen har redusert husleie i forhold til andre beboere.

Informasjonsbrosjyre og bilder kan du se ved å klikke på linken. Brosjyre

For spørsmål, ta kontakt med eiendomssjef, Heidi Anette Øye, tlf.: 473 48 329 eller e-post: heidi@borgerforvaltning.no

Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus