Print Send som e-post Del på Facebook

Hvem kan bli medlem?

Hvem kan bli medlem?

Bedrifter eller enkeltpersoner som er opptatt av å ta vare på kompetansen i faget sitt er spesielt velkomne i OHIF

Ressursgruppen Ohif

Ressursgruppen for fagutdanningen i frokostmøte med kultur- og utdanningskomiteen i Oslo.

Som medlem kan du delta i en av våre ressursgrupper. Vi har to faste ressursgrupper i tillegg til flere ad-hoc-grupper.

Se oversikt over ressursgrupper

Etter en vedtektsendring i 2014 kan følgende opptas i Oslo Håndverks- og Industriforening som medlem.

  • Håndverksbedrifter i Oslo og omegn, representert ved eier eller faglig leder, og som er tilsluttet laug (forening) hvor alle medlemmene kollektivt er tilsluttet OHIF. Er det ikke laug (forening) i faget, eller er lauget (foreningen) ikke kollektivt tilsluttet OHIF, eller i spesielle tilfeller, kan man stå som enkeltmedlemmer godkjent av styret.
  • Håndverksbedrifter som ikke er medlem i laug/forening
  • Bedrifter som utdanner fagarbeidere og har ansatte med fag- eller svennebrev.
  • Personer og bedrifter som står håndverk eller industri nær, også personer som ikke er knyttet til noen bedrift, og/eller har særlige forutsetning for å bidra til å fremme foreningens formål.

 

Marianne Reimers i speed date med Anniken Hauglie lite

ByggCamp med Håndverkets Dag 2017
10. oktober ble det for andre gang gjennomført ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben yr ...
ByggCamp med Håndverkets Dag 2017
Unge til yrkesfag
Den fagdidaktiske tidsskriftet for kunst og design - Form, har spurt administrerende direk ...
Unge til yrkesfag
Nå kan du kjøpe beboerparkeringskort i Bydel Frogner
Bymiljøetaten har nå åpnet for kjøp av beboerparkeringskort i Bydel Frogner. www.os ...
Nå kan du kjøpe beboerparkeringskort i Bydel Frogner