Hvem kan bli medlem av OHIF?
Print Send som e-post Del på Facebook

Hvem kan bli medlem?

Hvem kan bli medlem?

Bedrifter eller enkeltpersoner som er opptatt av å ta vare på kompetansen i faget sitt er spesielt velkomne i OHIF

Ressursgruppen Ohif

Ressursgruppen for fagutdanningen i frokostmøte med kultur- og utdanningskomiteen i Oslo.

Som medlem kan du delta i en av våre ressursgrupper. Vi har to faste ressursgrupper i tillegg til flere ad-hoc-grupper.

Se oversikt over ressursgrupper

Etter en vedtektsendring i 2014 kan følgende opptas i Oslo Håndverks- og Industriforening som medlem.

  • Håndverksbedrifter i Oslo og omegn, representert ved eier eller faglig leder, og som er tilsluttet laug (forening) hvor alle medlemmene kollektivt er tilsluttet OHIF. Er det ikke laug (forening) i faget, eller er lauget (foreningen) ikke kollektivt tilsluttet OHIF, eller i spesielle tilfeller, kan man stå som enkeltmedlemmer godkjent av styret.
  • Håndverksbedrifter som ikke er medlem i laug/forening
  • Bedrifter som utdanner fagarbeidere og har ansatte med fag- eller svennebrev.
  • Personer og bedrifter som står håndverk eller industri nær, også personer som ikke er knyttet til noen bedrift, og/eller har særlige forutsetning for å bidra til å fremme foreningens formål.

 

Marianne Reimers i speed date med Anniken Hauglie lite

Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus