Vardeprosjekt - Tverrfaglig samhandling
Print Send som e-post Del på Facebook

OHIFs fanesaker

Vardeprosjekt

 

Tverrfaglig samhandling

Vi trenger tverrfaglig samhandling for å skape gode bygghåndverkere. En forståelse for hvordan de forskjellige byggfagenes yrkesutøvelse i fellesskap blir til godt håndverk.  Et Vardeprosjekt er svaret!

[/vc_column]

KORT FORTALT:

Et Vardeprosjekt er et større nybygg eller rehabilitering i offentlig regi. Alle lærefag som deltar prosjektet skal ha med lærling.  Vardeprosjektet kan legge til rette for utplassering av elever og studenter.

Vardeprosjekter:

 • Munchmuseet
 • Haugenstua skole

Med Vardeprosjekt blir byggeplassen — en god opplæringsarena — resultatet er godt håndverk!

HVA ER ET VARDEPROSJEKT?

Et Vardeprosjekt vil være en unik mulighet til å markedsføre verdien av godt håndverk, og ikke minst fremheve betydningen av håndverks- og yrkesfaglig utdannelse.

Ved innføring av Vardeprosjekt vil statlige og fylkeskommunale myndigheter ha anledning til å stimulere byggenæringen til inntak av lærlinger, og ganske sikkert opprettelse av nye læreplasser. I tillegg burde Vardeprosjekt være selvskrevne arenaer for utplassering fra ungdomsskole, via videregående og opp til høyskolenivå. Det kan her legges til rette for prosjektoppgaver på mange plan og med svært varierende vanskelighetsgrad. I tillegg er det en kjensgjerning at de mest kompetente og erfarne ingeniørene svært ofte har gått veien via yrkesfagene.

Et Vardeprosjekt kan vel så gjerne være et nybygg som et rehabiliteringsprosjekt, men det bør som sagt være av et betydelig format. Oslo Håndverks- og Industriforening har foreslått både restaureringen av Nationaltheatret og gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet som selvskrevne VardeprosjektMunchmuseet er nå et Vardeprosjekt. Oslo Håndverks- og Industriforening er meget fornøyd og takker alle som har stått på for å få dette til. Byggfagene trenger et signalbygg som markedsfører verdien av godt håndverk og bidrar til positiv omtale av håndverksfagene.

 HVORFOR VARDEPROSJEKT?

For samfunnet

 • Sørger for ettervekst av gode håndverkere med nødvendig kompteanse
 • Kvalitet og kompetanse på byggeplassen
 • Tar vare på tradisjonsbåren lærling
 • Markedsfører verdien av godt håndverk

For elever og lærlinger

 • Flere lærebedrifter og dermed flere læreplasser
 • Byggeplassen legges bedre til rette for opplæring
 • Kunnskapsutveksling og samhandling på tvers av fagene
 • Får delta i prestisjefylt oppdrag

For håndverksfag og håndverksbedrifter

 • Konkurransefortrinn å være lærebedrift
 • Markedsfører verdien av godt håndverk
 • Fremmer rekruttering til håndverksfag

IDEEN OM Å ETABLERE VARDEPROSJEKTER

På bakgrunn av de siste årenes synkende rekruttering til håndverksfagene, og den pågående debatten om hvordan man kan heve statusen på denne type utdanning, har Oslo Håndverks- og Industriforening lansert forslag om at Regjeringen innfører begrepet Vardeprosjekt, og lar minst ett stort statlig byggeprosjekt få denne betegnelsen hvert år. Vi tenker oss her prosjekter av stor nasjonal verdi, hvor kriteriet er at alle leverandørene i prosjektet, så langt det er naturlig innenfor deres respektive fag, skal ha med seg lærlinger i prosjektet.

LITT OM BAKGRUNNEN

Noen ti-år tilbake ville det vært utenkelig å føre opp et stort offentlig bygg i Norge uten et betydelig innslag av lærlinger. Oslo Rådhus er et godt eksempel på et slikt byggeprosjekt av nasjonal verdi, hvor det var en utstrakt bruk av lærlinger i et stort antall av fag. Dessverre er mye av grunnlaget for yrkesfaglig opplæring i denne type prosjekter ikke lenger til stede i dag. Dette fordi entreprenørene i for stor grad har byttet ut norske håndverkere og fagarbeidere med utenlandsk arbeidskraft, slik at det gode tradisjonsbårne læringsmiljøet har blitt borte.

VARDEPROSJEKTER

 1. Munchmuseet
 2. Haugenstua skole, les om første møte og styringsgruppe

Erfaringsnotat Vardeprosjekt Haugenstua 2

Les om Vardeprosjekt:

Munch-museet og Deichman som Vardeprosjekter: I aftenposten lørdag 22. mars

Undervisningsbygg

I bladet Mestern

Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus