Print Send som e-post Del på Facebook

Generalforsamling

 

 

24mars

TID & STED
kl. 19.00
Laugssalen

Last ned årsberetningen her

Liten side 1 Årsrapport 2014 med årsberetning, regnskap og forslag til budsjett 2015_Side_01

 

                                                                                                                                             Oslo, 26. februar 2015

 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I OSLO HÅNDVERKS- OG INDUSTRIFORENING

Styret innkaller til ordinær generalforsamling

Tirsdag 24. mars 2015 kl. 19.00 i Laugssalen, Rosenkrantz’ gate 7, 2. etasje.

               

DAGSORDEN:

 

Sak 1    ÅPNING

  • Valg av dirigent
  • Godkjenning av innkallingen
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av to møtedeltakere til å undertegne protokollen

 

Sak 2    ÅRSRAPPORT OG ÅRSBERETNING FOR 2014

Årsrapport og styrets årsberetning følger med innkallingen og sendes per e-post til medlemmer som har oppgitt sin e-post. De som har gitt   beskjed får dette oversendt sammen med innkallingen pr post.

Styrets innstilling.
Årsberetningen vedtas.

 

Sak 3    REVIDERT REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2014
Årsregnskapet og revisors beretning følger etter årsrapport og beretning.

Styrets innstilling.
Regnskapet vedtas.
Revisors beretning tas til etterretning.

 

Sak 4    BUDSJETT FOR 2015

Forslag til budsjett følger etter revisjonsberetningen, og legges fram for generalforsamlingen.

Styrets innstilling.
Budsjettet vedtas.

 

Sak 5    VALG

Valgkomiteen innstiller enstemmig som følger:

 

Til styret (velges for 2 år):

Styreleder: Rørleggermester Anders Larmerud (på valg)

Nestleder: Murmester Knut A. Fjeld, (ikke på valg)

Styremedlem: Tømrermester Torstein Lium (på valg)

Styremedlem: Snekkermester Anne Cathrine Hagen (på valg)

Styremedlem: Bakermester Per Christian Samson (ikke på valg)

Styremedlem: Gullsmedmester Hilde Bergh (ikke på valg)

 

Til kontrollutvalget (velges for 2 år):

Janette Ulvedalen (ikke på valg)

Geir T. Albretsen (på valg)

Lars Erik Strand (på valg)

 

Som revisor:

KPMG AS ved statsautorisert revisor Ole Christian Fongaard.

Valgkomiteens innstilling.
Vedtas

Styret innstiller til valgkomiteen (velges for 2 år):

Medlem: Erik Hveem (ikke på valg)

Medlem: Henning Eskeland (på valg)

Medlem: Eva Baisgård (på valg)

Varamedlem: Arve Sand (ikke på valg)

 

Styret innstiller til Hederstegnrådet (velges for 3 år):

Stein Julius Johansen (nyvalg etter Arve Sand)

Knut A. Fjeld (ikke på valg)

Arvid Søgaard (overtok etter Tor Petlund, valgt til 2016)

Styrets innstilling.

Vedtas.

 

Før generalforsamlingen serveres det enkel middag i Rosenkrantz gate 7 i 1. etasje hos Indian House kl. 17.30. Av hensyn til serveringen må vi ha påmelding (firmapost@ohif.no eller 22401090) senest fredag 20. mars 2015 klokken 1200. Det serveres kaffe og ferske bakervarer fra klokken 1830 i Håndverkersalen.

 

Samtidig minner vi om foreningens ÅRSKONFERANSE samme dag fra kl. 13.30 – 17.30 i Håndverkersalen i 2. etg, og vi håper mange har lyst til å delta også her.

 

Med vennlig hilsen

Oslo Håndverks- og Industriforening

  Eivind Andersen

Administrerende direktør