Print Send som e-post Del på Facebook

Generalforsamling

Oslo Håndverks- og Industriforening avholder sin Generalforsamling i 2013

23april

TID & STED
Kl. 19:00
Laugssalen

Håndverkeren

 

Her kan du laste ned innkalling med vedlegg, årsberetning og regnskap

 

Innkalling til GF med innkomne forslag 20130404

OHIF signert årsberetning 2012

OHIF signert årsregnskap 2012

 

Meld deg på middagen kl. 18.00 i Håndverkersalen på telefon 22 40 10 90 eller kristin@ohif.no