Print Send som e-post Del på Facebook

10.09.2018 -

Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søknaden kan sendes direkte til oss pr. brev til

Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantz gate 7, 0159 Oslo – Eller på mail til firmapost@ohif.no

Fondets formål:

  • Fondet skal i første rekke gi støtte i form av pengegaver til verdige trengende håndverksborgere av Oslo samt deres etterlatte, det være seg gjenlevende ektefelle og/eller barn.
  • Når særlige grunner taler for det skal økonomisk støtte også kunne ytes til drift av institusjoner som først og fremst skal hjelpe slike verdige trengende som fondet skal betenke.
  • Fondet skal også kunne finansiere tilstelninger for dem, reiser i inn- og utland o.l. som man må kunne anta overstiger deres økonomiske evne.
  • Fondet skal kunne finansiere eller delta i finansieringen av rom m.v. til minne om stifterne og arrangere eller delta i arrangement av pene og verdige tilstelninger i samme øyemed.
  • Er å gi stipender til opplæring i og til fremme av yrkesopplæring og rekruttering til yrkesfagene, herunder bestridelse av Oslo Håndverks- og Industriforenings utgifter til arbeid for opplærings-, undervisnings-, og rekrutteringsformål.
  • Stipender kan også gis til yrkesopplæring i utlandet og til studier som kan komme yrkesopplæringen til gode.

Søknadsskjema Thoresenfondet 

Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus