Print Send som e-post Del på Facebook

27.08.2018 -

16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for å redusere helseskadelig forurensning, og Oslo var versting blant de store byene. Prosjekt «Bilfritt Byliv» ble derfor startet opp av byrådet 4. april 2016. Prosjektets målsetting er å skape et bedre bymiljø, økt byliv og et «bilfritt» sentrum innenfor Ring 1 i løpet av bystyreperioden. Der er per i dag 18 ulike prosjekter inne i «Bilfritt Byliv»-pakken og OHIF forsøker å navigere mellom dem.

Sommeren 2017 begynte arbeidet med å fjerne kommunale p-plasser og sette i gang tiltak for økt byliv i seks pilotområder. OHIF har sammen med medlemmer fra vår transport- og parkeringsgruppe deltatt i utallige møter i regi av bymiljøetaten som har omhandlet parkeringsløsninger (næringsparkering/håndverksparkering), skilting, kjøremønster, parkeringshus og beboerparkering. Vi har ikke blitt invitert inn i møter som omhandler omfanget av nye bomringer eller bomavgifter.

Det er ikke lett å være håndverker i sentrum av Oslo i dag. Manglende parkering, stadig endret kjøremønster, stenging av gater og kostbar transport inn og ut av bomringer gjør det stadig mer utfordrende. På tross av gjennomslag for 88 næringsparkeringer, er dette langt fra nok for å dekke alle som trenger gateparkering. Men, uten det arbeider som er lagt ned sammen med våre medlemmer i transport- og parkeringsgruppa hadde vi i dag stått uten noe tilrettelegging for håndverkere. Uten medlemmenes engasjement hadde vi ikke klart dette. Arbeidet er i en kontinuerlig prosess, og vi har fortsatt mange kamper å kjempe.

OHIF jobber også aktivt med Høyre og Arbeiderpartiet i forbindelse med utforming av partiprogrammet før kommunevalget 2019.

Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus