Unge til yrkesfag -
Print Send som e-post Del på Facebook

19.09.2017 -

Den fagdidaktiske tidsskriftet for kunst og design – Form, har spurt administrerende direktør i OHIF om å skrive et innlegg vedrørende unge og yrkesfag. Her kan dere lese artikkelen:

Oslo Håndverks- og Industriforening er særlig opptatt av hva som får unge til å velge yrkesfag. Omdømmeundersøkelsen slår fast at «foreldre» og «egen erfaring med yrket» står for omtrent 50% av påvirkningen til unges yrkesvalg. Det er her slaget står.

Da blir det særlig viktig at unge får erfaring med yrket. Dette må skje gjennom praktiske fag, spesialrom og faglærere på grunnskolene. Ungdom som blir snytt for slike fag står på bar bakke når de skal velge videregående utdanning. Har de ikke skaffet seg egen erfaring med yrket, og foreldrene også er ukjente med yrkesfagene, blir et valg i den retning et valg inn i det ukjente.

Mitt inntrykk er at det er store forskjeller mellom by og land, og mellom skoler. Noen har spesialrom, andre ikke. Noen prioriterer ned de praktiske fagene til fordel for teoretiske fag, andre ikke. Noen har faglærere i K & H, andre har ikke. Dette er lite oversiktlig. Når man teller opp ved dagens slutt, er rekrutteringen til mange av fagene synkende, frafallsprosenten er høy og utdanningsetatens mål med fagopplæringen syntes å være og plassere elever fremfor å utdanne fagarbeidere.

I skolebehovsplan 2018-2027 skriver Oslo Kommune at elevene med lavest grunnskolepoeng har større sjanse til å fullføre yrkesfaglig-, enn studiespesialiserende løp. Hvis disse velger yrkesfag vil altså de aller svakeste ha større muligheter for å bestå.

Det er imidlertid et paradoks at de som velger yrkesfag er de som skal først ut i arbeidslivet. De skal ha læreplasser som det tilbys flest av i små og mellomstore virksomheter, der hver enkelt medarbeider er en stor og viktig andel av besetningen. Lærebedriftene ønsker seg ikke de svakeste. De ønsker seg flinke, motiverte og gjerne modne ungdommer. Ungdom med fundament fra grunnskolen, som kan håndtere verktøy.

Hvis man samler de aller svakeste på yrkesfag får det bivirkningen at «de beste talentene, er de som slutter først». Faglærerne brenner ut fordi de ikke driver med utdanning av fagarbeidere i sitt fag, men bidrar som best de kan med å holde elevene i skolen – så lenge det går. Det er en god målsetting å ta alle med, men det er ikke bærekraftig å skyfle elever som ikke har bestått grunnskolen inn i videregående utdanning – uansett hvilket løp de måtte havne i.

SSB fremskriver at det vil mangle 90 000 fagarbeidere i 2030. Særlig innen helse-, bygg-, og anleggsfag. Samtidig har vi en ressurs med en stor gruppe unge som faller ut av utdanningsløp, arbeidsmarked og flyktninger. Vi har en ressurs og vi har et behov – men vi mangler en bro.

Det trengs en stor politisk satsing på yrkesfag. Oslomodellen for Kloke Kommunale Innkjøp er modigste skritt så langt, men det er en fare for at den ender opp som nok en teoretisk løsning på et praktisk problem. Vi trenger en praktisk brobygger mellom ressurs og behov, for yrkesfag.

Eivind Andersen, Adm. direktør i Oslo Håndverks- og Industriforening

Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
OHIF i Dagens Næringsliv
OHIF uttaler seg i Dagens Næringsliv i dag. DN 04.04.18 ...
OHIF i Dagens Næringsliv
Bilder fra årskonferansen
...
Bilder fra årskonferansen
En uhøytidelig film fra årskonferansen
Det var stort oppmøte og god stemning da OHIFs Årskonferanse "En åpen økonomi skal væ ...
En uhøytidelig film fra årskonferansen