Print Send som e-post Del på Facebook

19.05.2017 -

Oslo Kommune lanserte Oslomodellen 19. mai 2017. Med Raymond Johansen (Byrådsleder Ap), Robert Steen ( finansbyråd Ap), Hans-Christian Gabrielsen(LO) og Jon Sandnes (BNL) til stede, ble modellen presentert i Veidekkes brakkerigg ved Munchmuseet i Bjørvika.

Hensikten med Oslomodellen er å stille klare krav til et seriøst arbeidsliv og bruke Kommunens innkjøpsmakt som tilsvarer 26 mrd kr/år til å fremme nettopp seriøsitet.

De nye standardkontraktene i Oslo Kommune stiller blant annet krav om tarifflønn mellom oppdrag, og at minst en på hvert arbeidslag skal beherske norsk språk. I tillegg skal det kreves minst 50% fast ansatte,  50% faglærte og 10% lærlinger ved offentlige innkjøp (med terskelverdi 1,1 mkr).

Dette bærer bud om store endringer og det markerer starten på et sterkt offentlig sug etter fast ansatte, fagarbeidere og lærlinger. Den neste store utfordringen blir hvor man skal ta disse fagarbeiderne fra. Her kan man tenke seg en utdanning av utenlandske ufaglærte gjennom realkompetansevurdering og norsk prøvenemnd, samtidig som norsk ungdom er en ressurs som bør vekkes til live. Dette er en stor oppgave som trenger en stor hånd å holde i. Et samarbeid mellom kommunen, opplæringskontorene, BNL og LO/Fellesforbundet bør slik vi ser det så snart som mulig sette opp to modeller – en for realkompetansevurdering av utenlandsk arbeidskraft, – og en innsatsgruppe rettet mot ungdom til de skoleløpene som tilbys i Oslo.

Et åpenbart skjær i sjøen for Oslomodellen er at man ikke evner å fremskaffe de etterspurte fagarbeiderne som trengs, og at modellens rekrutteringseffekt til fagene uteblir. Når det er sagt har modellen mange gode egenskaper og Steen uttrykker at summen av tiltakene i Oslomodellen samlet vil bli betydelig. Det vil ligge synergier i modellen som driver frem seriøsitet i en bransje som trenger nettopp dette. Løpende evaluering og justeringsvilje hos byrådet markerer starten for en Oslomodell som har et stykke å gå før den gjør vei i vellingen. Da markeringen var slutt tok Robert Steen, i likhet med Askeladden, Oslomodellen på nakken og lakket nedover bakken.

Og dette var ikke slutten, men begynnelsen på Eventyret om Oslomodellen.    

 

Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus