Print Send som e-post Del på Facebook

26.04.2017 -

Hvem tør å bryte spillet som bare gir tapere?
Mens 80% av utførende arbeidere på byggeplasser i Oslo er ansatt i bemanningsbyrå eller underentreprenør, forbyr Tyskland nå innleie av bemanning i bygg- og anleggsbransjen. Løsarbeider- praksisen var i ferd med å ødelegge en hel bransje, slik det nå skjer i Norge. Også vi trenger myndigheter som tør å bryte spillet gjennom regulering.
Norge har frem til 2014 opplevd en gullalder med høy oljepris, sterk vekst og lave renter. Samtidig har vi trukket veksel på billige fag- og ufaglærte østeuropeere til å styrke veksten, uten at dette har gitt utslag i lønns- og prispress i bygg- og anleggsbransjen. Norsk økonomi har i lang tid fått det som kalles i pose og sekk.
Det krever en sterk rygg å bære gode dager. Men man blir ikke nødvendigvis sterk og smidig av det.
I dag har Norge en ungdomsledighet på over 10 %. Vekstnæringen – oljen – som tok unna ungdomsledigheten på 90- tallet, vil neppe gjøre det igjen. «Delingsøkonomi» og «disrupsjon» som «den nye oljen», kan også beskrives som nye forretningsmodeller som slår bena under eksisterende. I tillegg til å utfordre norske skattesystemer, legger de også en ny type demper på pris- og lønn for lavinntektsgrupper og ufaglærte.
Samtidig har vi en velferdsstat og forpliktelser som ikke henger godt sammen med inntektsgrunnlaget. Hvis svaret på dette ved neste stortingsvalg er øket skatt, er baksiden av skattemedaljen at øket skattetrykk demper innovasjon og entreprenørskap.
Når mange nok opplever fallende levestandard og øket konkurranse lenge nok, vil de ikke være med mer. Når lillebror har spilt monopol i 3 timer og føler seg lurt nok ganger, kaster han spillebrettet. Du kan gjerne si at det er et dårligere alternativ enn å fortsette, men det hjelper ikke. Terningen er kastet – og spillebrettet med.
Kan Norge havne der? Manifest analyse hevder at ca 80% av utførende arbeidere på byggeplasser i Oslo er ansatt i bemanningsbyrå eller underentreprenør. Det er en sterk og enkel forklaring på at ungdom i Oslo kvier seg for å søke bygg- og anleggsteknikk. For tømrerfagets ordinære 2+2 modell i Osloskolen kom det 5 lærlinger ut for året 2016/2017 ifølge opplæringskontoret for tømrerfaget.
De store entreprenørene uttaler seg fra tid til annen (adm.dir Ståle Rød Skanska Norge AS i Anleggsmagasinet 1.6.2016) om at utviklingen går feil vei, byggebransjen graver sin egen grav. Generasjoner med fagarbeidere tapes. Men de kan ikke la være. Entreprenørene spiller i det vår konkurransedirektør Lars Sørgard kaller et «fangenes dilemma spill». Ingen av aktørene kan selv bryte ut, uten å tape i konkurransen. Nashlikevekten i spillet opprettholdes når alle aktørene konkurrerer på fart, pris, minst mulig (dyre)faglærte, minst mulig fast ansatte og minst mulig lærlinger. Den som går motsatt vei er «uta av Soga»/konkurransen.
Vi trenger myndigheter til å bryte dette spillet og stille krav ved offentlige anskaffelser til en høy andel fast ansatte, faglærte og lærlinger. Ordnede arbeidsforhold (fast jobb) og incentiv til å ta fag- og svennebrevbrev er eneste måten å få ungdom til å søke bygg- og anleggsfag.
Så er spørsmålet om EØS avtalen åpner for å stille slike krav fra norske myndigheter. Svaret er ifølge Fellesforbundets Steinar Krogstad; JA.
Tyskland, det største landet i EU, forbyr innleie av bemanning i bygg- og anleggsbransjen fordi denne praksisen var i ferd med å ødelegge bransjen. Franskmennene er kjent for å gjøre som de vil, og i enkelte regioner har de innført krav om fransk språk på byggeplass. Dette skjer i EU landene Tyskland og Frankrike. Likende tiltak bør skje i Norge.
I september 2015 gikk Statsbygg ut med krav om at 40 % av utført arbeide skulle utføres av ansatte med fag- eller svennebrev. Dette var for Statsbygg et langt skritt i retning av det mye lengere skrittet som trengs i bygg- og anleggsbransjen. Det betyr i praksis at om det er 10 håndverkere innom, vet man at 4 av dem er faglærte håndverkere. 6 av dem er det ikke. Kanskje er de latviske meieriarbeidere? Ikke et vondt ord om meierister, men det er ikke gitt at de kan bygge bad. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) var i 2015 godt nøgd med ordningen i Statsbygg og fremholdt at 40% kravet var en viktig del av seriøsitetsarbeidet i byggenæringen. Det er kanskje ikke så pussig at det ikke går med lange skritt, når EBAs medlemmer har hendene fulle med å spille «fangenes dilemma».

Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus