Print Send som e-post Del på Facebook

13.05.2015 - Næringspolitikk

Håndverkerforeningene samler seg om næringspolitikk

Den 9 februar i år ble det avviklet et fellesmøte mellom Håndverkerforeninger fra hele Sør-Norge.
Møtet fant sted hos Oslo Håndverk & Industriforening. Tilsammen 9 håndverkerforeninger deltok.

 

Initiativtakere Forum

Fra venstre: Per Anders Olsen fra Håndverkerforeningen i Kristiansand, Kristin Brandt og Eivind Andersen (OHIF)

 

 

 

 

Initiativ ble tatt av Oslo Håndverk & Industriforening og Kristiansand Håndverkerforening, som i fellesskap hadde kommet frem til at håndverksbransjen i Norge har behov for en plattform/arena for erfaringsutveksling og kommunikasjon.  Bransjen sliter med store og alvorlige utfordringer og blir ikke alltid hørt av sentrale politikere.

Ved å etablere en slik plattform, kan håndverksbransjen kanskje samle seg om strategi i enkelte viktige næringspolitiske saker og bedre få frem bransjens synspunkter, enn hva som er tilfelle i dag.

Det var stor enighet om at innføring av ROT fradrag og fagutdanning/lærlingsituasjonen er de to viktigste saker vi må konsentrere oss om i denne omgang, selv om en rekke andre problemstillinger ble drøftet. Oslo tar ansvar for å følge opp fagutdanning/lærlingsituasjonen mens Kristiansand tar ansvar for ROT fradraget.

Men også andre saker kan bli aktuelle. Den respektive forening kan ved behov sende ut en gruppemail med spørsmål, som kanskje andre foreninger har erfaringer med og kan besvare.

Man vedtok enstemmig å starte Håndverkerforeningens Forum og samarbeide pr mail og telefon, vi kan også samles igjen ved behov. Det blir ikke innført kontingent. Forum skal ikke være en konkurrent men et supplement til eksisterende bransjeorganisasjoner

I etterkant har vi kontaktet de håndverkerforeninger vi har funnet frem til og Forum består nå av følgende 17 Håndverkerforeninger. Samtlige som ble kontaktet har meldt seg inn i Forum.

Håndverkerforeningenes Forum består nå av håndverkerforeninger med tilhold i :

Medlem av   Håndverkerforeningenes Forum

 

Medlem av   Håndverkerforeningenes Forum
Oslo Bærum
Bergen Lillehammer
Trondheim Moss
Kristiansand Hamar
Lillesand Rjukan
Arendal Grimstad
Haugesund Tvedestrand
Drammen Sandefjord
Røros  

 

Dersom det finnes andre håndverkerforeninger som vi ikke har vært i kontakt med og som leser dette, ønsker vi også disse velkommen som medlem i Forum.

Ved henvendelse til Kristin Brandt på tlf. 45037004 eller til Per Anders Olsen på telefon 90978774kan dere får flere opplysninger om Håndverkerforeningenes Forum.

 

Nyhetsbrevet Ipraksis for tredje kvartal
ipraksis - Nyhetsbrev - Oktober 2018 ...
Nyhetsbrevet Ipraksis for tredje kvartal
Fair Play Bygg - Oslo og Omegn ble i dag lansert
11. oktober ble Fair Play Oslo og Omegn lansert i Håndverkersalen. Modellen er bygget på ...
Fair Play Bygg - Oslo og Omegn ble i dag lansert
ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben Yrkesarena 27. september
Det var stor stemning da nærmere 1300 elever besøkte Kuben Yrkesarena torsdag 27. septe ...
ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben Yrkesarena 27. september
Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum