Print Send som e-post Del på Facebook

12.05.2015 - Yrkesfag

Ekspert på BIM

 

Jon Inge skal være med å utvikle og implementere
BIM på byggeplassen for Betonmast Oslo

 

Jon Inge Tveitehaug på byggeplassen

FAKTA OM BIM

BIM er en digital måte å bygge smartere

Med BIM kan man simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere, og man kan bruke verktøyet til å kontrollere at et bygg er byggbart.

BIM er en måte å digitalisere informasjon på, som innebærer at man kan utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye måter. Her skjer alle endringer koordinert og alle involverte kan hente ut den informasjonen de trenger. Dermed reduseres også byggekostnadene og man unngår feilprosjektering.

BIM står for BygningsInformasjonsModell når man snakker om produktet og BygningsInformasjonsModellering når man snakker om prosessen. Det man modellerer er bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og utstyr. Etterhvert som man prosjekterer med BIM vil man kontinuerlig berike modellen med ny informasjon. Man kan for eksempel hente ut 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer, 4D-framdrift, men også mengdelister og dørskjema.

Kilde: statsbygg

 

 

 

Tømrermester Jon Inge Tveitehaug er utplassert fra Fagskolen på Vardeprosjektet Haugenstua. Han går en ettårig utdanning for å bli BIM-tekniker. Allerede før han er ferdig med utdanningen er jobb som BIM-tekniker i boks. – Jon Inge skal være med å utvikle og implementere BIM på våre byggeplasser, forteller prosjektleder Øyvind Øveraas hos Betonmast Oslo.

Jon Inge, som er fra Hallingdal, har rukket mye i løpet av sine 24 år. Han startet som lærling i farens firma, Ål Byggeservice, og har tatt svennebrev og mesterbrev, for så å gå to år på fagskolen på byggstudiet før han startet på BIM-utdanningen.

BIM
– BIM benytter ca. 35 forskjellige program som f.eks. tegneprogram, visualiseringsprogram, kollisjonsprogram, Excel og hele Adobepakken forteller Jon Inge. Dette skoleåret har vært tøft og det er 5. året utdanningen tilbys. Det er en 3D-modellering av bygget med alle fagfelt inkorporert. Med BIM kan vi sjekke og løse alle problemer før de dukker opp på byggeplassen. Når bygget er ferdig og du skal dokumentere, kan du gå rundt på byggeplassen med en ipad og kvalitetssikre at alt er utført som prosjektert.

FAGSKOLEN –BYGGLINJE
For å gå bygglinjen på Fagskolen, flyttet Jon Inge fra Hallingdal til Oslo. 1. året gikk han på Sofienberg, da Kuben Yrkesarena åpnet flyttet Fagskolen hit og Jon Inge gikk 2. året på Kuben. – Når du har gått bygglinjen kan du bli anleggsleder, bas eller formann på byggeplassen, sier den unge mesteren. Han ser tilbake på de to årene på bygglinjen som veldig bra, intensive og med god veiledning og opplæring. Klassen ca. 25 – 30 elever, samarbeidet og hjalp hverandre. – Vi jobbet med GEO-teknikk og beregninger. Vi lærte om anbud og kontrakter. Det er viktig å kunne fagspråket, slik at du kan videreformidle fra ingeniørene til byggeplassen, avslutter Jon Inge Tveitehaug.

 

Fra Fagskolen i Oslo om BIM-tekniker utdanningen:

BIM-tekniker (BygningsInformasjonsModellering)

Med utdanning i BIM-teknikk får du kompetanse til å arbeide som BIM-tekniker/modellør/koordinator i arkitekt-, ingeniør- og entreprenørbedrifter, og i byggeprosjekter, noe det er et stort behov for i hele landet.

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram.

Med et ettårig studium i BIM-teknikk vil du bli utdannet innen BIM, og være i stand til å løse de nye utfordringene som arkitekt-, ingeniør- og konsulentfirmaer står overfor.  BIM-teknikerutdannelsen gir deg opplæring i bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder. Du lærer også profesjonell presentasjon av prosjekter.

Organisering av studiet

BIM-studiet er et ettårig heltidsstudium. Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter.

Fagskolen i Oslo tilbyr to opplæringstilbud i BIM: BIM, fordypning konstruksjon for studenter med bakgrunn fra byggfag, og BIM, fordypning installasjon for studenter med bakgrunn fra VVS-fag, ventilasjon eller elektrofag.

Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus