Print Send som e-post Del på Facebook

05.03.2015 - Næringspolitikk

Kloke Innkjøp

Oslo Håndverks- og Industriforenings byggfagsmedlemmer, med byggmester Åsmund Østvold i spissen, har utarbeidet forslag for hvordan kommunen kan fremstå som en Klok Innkjøper. Mandag 2. mars var vi hos finansbyråd Eirik Lae Solberg for å presentere «Kloke Innkjøp».

hos finansbyråd om Kloke Innkjøp 2

Fra venstre: Eivind Andersen (OHIF), oldermann og rørleggermester Helge Ranheim,  Mari Jarmann (finansbyrådsavdelingen), finansbyråd Eirik Lae Solberg, byrådsekretær Anita Sundal Skjøstad, byggmester Åsmund Østvold og murmester og daglig leder Knut Asper. Med på møtet, men ikke bildet var også Kristin Brandt (OHIF)

 

 

 

 

Vi mener oppskriften er enkel. Vi mener at Oslo Kommune skal stille:

 • Krav til egne fast ansatte
 • Krav til fagkompetanse gjennom fag- og svennebrev
 • Krav til lærlinger
 • Krav til Maksimum to ledd i kontraktskjeden – hovedentreprenør og underentreprenør
 • Krav til en forenkling av konkurransesystemet

Hele forslaget kan du laste ned her.

Finansbyråden var velvillig, men usikker på om alt lot seg gjennomføre. De ansatte som deltok på møtet fra finansbyrådsavdelingen tok med seg forslagene inn i arbeidet med å utarbeide en veileder til de nye standardkontraktene. Vi venter spent på resultatet.

OHIF var også opptatt av rutinene for hvordan den enkelte innkjøpers kompetanse ble ivaretatt. Spesielt ble vektlegging av behovet for faglærte og ikke faglærte i forbindelse med anbud tatt opp. OHIF påpekte at det er meget viktig at denne vurderingen blir gjort av noen med god (faglig)kompetanse på det enkelte fag.

Bakgrunn – hvordan fødtes idéen om Kloke Innkjøp

I første del av 2014 arbeidet OHIF aktivt med en forbedring av lærlingeklausulen og offentlig innkjøp. Blant forslagene vi la fram for daværende finansbyråd og UKE var

 • Endring av vektingsrutiner i forbindelse med anbud
 • Fortrekke kompetansebedrifter med lærlinger som er med på det aktuelle oppdraget, ikke bare stille krav om godkjent lærebedrift
 • Føre systematisk kontroll og tilsyn, både forhold til gjennomføring av rammeavtaler og anbud
 • Innkjøpskompetanse – arenaer og seminarer hvor man kan lære av hverandre
 • Maks to underentrepriser
 • Flere Vardeprosjekter

Oslo kommune ved/finansbyrådsavdelingen har gjennomført en rekke av våre forslag.  Byggfagsgruppen i OHIF v/Åsmund Østvold så behovet for å klargjøre hvordan Oslo kommune kan gjøre kloke innkjøp når den kjøper inn en entreprise eller rammeavtale, til riktig kvalitet, til riktig pris, samtidig som kommunen bruker innkjøpsmakten til å verdsette fagkompetanse og gode opplæringsplasser for lærlinger på samme tid. Resultatet ble Kloke Innkjøp.

hos finansbyråd om Kloke Innkjøp

Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus