Print Send som e-post Del på Facebook

18.12.2014 - ROT-fradrag

ROT med svart arbeid

 

 Stor skuffelse over finansdepartementets rapport om ROT-fradrag

Last ned rapporten på finansdepartementet sider – trykk på rapporten under

Bilde finansdepartementets rapport ROT

 

 

 

Det er med begrenset begeistring vi leser rapporten med finansdepartementets utredning om innføring av ROT-fradrag i Norge. Spesielt omfanget av svart arbeid som finansdepartementet legger til grunn for sine beregninger, vitner om et virkelighetsbilde som ikke stemmer overens vårt inntrykk.

Skattedirektøren uttalte seg i Aftenposten tidligere i november om at hele 31 prosent av omsetningen i europeisk bygg- og anleggsnæring er svart. Regnestykket om provenytap blir ganske annerledes med 31% enn 5% som finansdepartementet har lagt til grunn. Finansdepartementets syn på det svarte markedet, og hvilke aktører som er der, stemmer kanskje bedre overens med virkligheten slik den var 15 år tilbake.

Vår store bekymring er tiltakene mot svart arbeid som foreslås i rapporten. Ingen av tiltakene treffer det private ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg). Men den største mangelen ved rapporten er hvordan den unngår å gå inn i hva som skjer med den seriøse delen av tilbyderne (håndverkere) eller samfunnet forøvrig, når den taper mot den svarte konkurransen. Blant annet:

 • Seriøse gir opp og erstattes med organisert kriminalitet
 • Lærebedriftene får ikke oppdrag
  • Få læreplasser
  • Lite ny rekruttering
  • «Forgubbing i håndverksbransjen»
  • Hvordan går det med tradisjonsbåren læring?
 • Særdeles vanskelig for nye håndverksbedrifter å få fotfeste
 • Når store beløp unndras skatt, sliter samfunnet
 • Byggenæringen sysselsetter flest i Norge – spesielt i distriktene
 • Hva slags byggenæring vil vi ha?

Hva skjer når de seriøse håndverkerne er borte, med kompetanse på byggskikker og valg av materialer som passer for vårt klima?

OHIF slutter seg til sjefredaktør Arve Brekkhus på bygg.no når han sier: – Vi håper derfor ikke at denne rapporten vil stenge dørene en gang for alle for ROT-fradrag, men at det fortsatt finnes noen i statsadministrasjonen som ønsker å teste ut denne løsningen som et bidrag i kampen mot den svarte økonomien.

Vi har ikke gitt opp kampen, og vi fortsetter samarbeidet med BNL og håndverkerforeningene i Norge.

Nyhetsbrevet Ipraksis for tredje kvartal
ipraksis - Nyhetsbrev - Oktober 2018 ...
Nyhetsbrevet Ipraksis for tredje kvartal
Fair Play Bygg - Oslo og Omegn ble i dag lansert
11. oktober ble Fair Play Oslo og Omegn lansert i Håndverkersalen. Modellen er bygget på ...
Fair Play Bygg - Oslo og Omegn ble i dag lansert
ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben Yrkesarena 27. september
Det var stor stemning da nærmere 1300 elever besøkte Kuben Yrkesarena torsdag 27. septe ...
ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben Yrkesarena 27. september
Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum