Print Send som e-post Del på Facebook

22.08.2014 - Yrkesfag

Begeistret politiker besøker lærlinger

 

 

 

Tømrersvenn Niklas Melin hos Øye og Knutsen2 Hos Øye og Karlsen Kristin Vinje hilser på svenn Niklas Melin Byggleder Kjetil Ambli og tømrersvenn Niklas Melin i aksjon Per Christian Samson demonstrerer automatisk innmatning til bakerovnen Kristin Vinje og Per Christian Samson Kristin Vinje hilser på tømrerlærling Aleksander Østhagen marsipankaker under produksjon lærling lager napoleonskrem Kristin Vinje og Anders Larmerud følger spent med Kristin Vinje besøker Stakkeloftet og Janette Ulvedalen Begeistret politiker på bedriftsbesøk

 

– Spennende å møte så lærlingene fra flere forskjellige fag, uttalte en begeistret Kristin Vinje, da hun var med Oslo Håndverks- og Industriforening på Bedriftsbesøk tirsdag 19. og onsdag 20. august. Foruten gjennomgangstemaet rekruttering og presentasjon av bedriften, benyttet håndverkerene anledningen til å fortelle om sine ønsker for fagutdanningen og opptak.

Tømrermestrene Øye og Knutsen AS

Første stopp tirsdag var på en liten byggeplass med Tømrermestrene Øye og Knutsen AS. – Vi har hatt 20-30 lærlinger innom bedrifter og har nå 3 lærlinger totalt. Opplæring er meget viktig og den som har ansvaret for opplæring må ha kompetanse, fortalte tømrermester Pål Øye. Bedriften har et meget godt arbeidsmiljø og har gjennom flere år ligget på 0,5 % sykefravær. – Vi bruker kun fast ansatte tømrere på byggeplassene og er opptatt av krav om lærlinger på byggeplassen, sier Øye. Kristin Vinje hilste på en helt fersk lærling, Aleksander Østhagen, som startet i lære 4. august. Tømrer Niklas Melin, tidligere lærling hos Øye og Knutsen, tok sitt svennebrev nettopp på denne byggeplassen i mai/juni. Byggelederen Kjetil Ambli har også gått i lære i bedriften. Våre lærlinger blir ofte ansatt i bedriften, avslutter Pål Øye.

W. B. Samson bakeri

W.B. Samson bakeri flyttet til lokalene i Gyldenløves gate i 1911, har 50 ansatte og 24 utsalg i Oslo og Akershus. Per Christian Samson er 5. generasjon Samson med svennebrevet i bakerfaget. W. B. Samson drives i dag av Per Christian og broren Carl Fredrik, faren og moren arbeider også i firmaet. Per Christian forteller om «Elitelærling» som var et pilotprosjekt bransjen samarbeidet om i fjor. En av elitelærlingene hadde læretiden sin hos Godt Brød på Grünerløkka, men var utplassert hos Samson for å lære mer om salg og markedsføring. Les mer om dette i ipraksis nr 3 2014.  – Lærlingtilskuddet må økes, mener Per Christian. Han er også interessert i Skattefunn og etterlyser bedre og lettere tilgjengelig informasjon.

Under omvisningen i produksjonen møter vi en helt fersk lærling som nettopp er ferdig med å lage kremen til napoleonskaker, konditorlæring og ansatte i produksjonen. Fristende godsaker.

BLOK – Blomsterdekoratørenes opplæringskontor

Daglig leder Jorunn Dahlbakk gir en grundig innføring BLOKs arbeide og nedslagsfelt. 90% av blomsterdekoratørlærlingene er i bedrifter som er tilsluttet BLOK. Nedslagsfeltet er hele landet og BLOK har total 3 avdelinger i Norge. Anita Hope er veileder for lærlinger i Buskerud, Oslo, Asker og Bærum, og er den av de ansatte som har ansvar for flest lærlinger. Anita deltar også jevnlig i ressursgruppen i OHIF.

Jorunn og Anita har mange temaer de vil løfte fram.

  • Fag- eller svennebrev må gi studiekompetanse
  • Teknisk fagskole må bli Statens ansvar
  • Rådgiverne må ut i bedriftene og ha et blikk for hva næringslivet trenger
  • Alt for mye misforstått didaktikk i matematikk
  • Kompetanseplattformen må på plass igjen

BLOK holder også flere kurser og fagprøver i sine lokaler på Skøyen. Da Kristin Vinje og OHIF er på besøk foregår det to aktiviteter i lokalene. Elever fra Voksenopplæringen har akkurat startet en utplasseringsperiode, først to uker på BLOK og så to uker i en bedrift, for så å kunne velge om de vil fortsette med blomsterdekoratørfaget. Samtidig forbereder lærlinger seg på fagprøven som starter neste dag. Kristin Vinje er imponert over hva Voksenopplæringselevene får til andre dagen på kurset.

 

Blikkenslager og snekkere i Københavngata 2

Onsdag 20. august startet med blå himmel over Håndverkergården Københavngata 2. Blikkenslagermester Brodin, Østre Snekkeri, Eckhoff Håndverksinteriør og Møbelverkstedet ble besøkt i gården.

Et felles bilde som ble trukket frem fra de ulike bedriftene overfor Kristin Vinje,  var at yrkesfag ofte kunne være et modningsfag, der man først søkte innpass godt opp i 20 årene. Mer «modne» søkere har forlist sin rett til videregående utdanning og veien inn i håndverksfag blir derfor ikke veldig enkel for voksne motiverte kandidater. I dag fylles plassene av yngre med særlige behov og andre med særlige behov uten at disse nødvendigvis er motivert for det faget de har påbegynt. En tidligere lærer fra møbelsnekkerlinjen Holtet nevnte et godt eksempel i hans klasse. Læreren spurte hvor mange av de 15 elevene som virkelig hadde tenkt å bli møbelsnekker – og 1 rakk opp hånden.  Det ble også nevnt at mer voksne og motiverte elever som gikk sammen med yngre ville kunne gi læreren en støtte og kunne fungere som en stabilisator i klassene. Det kunne syntes som retten til videregående utdanning uavhengig av karakterer påfører yrkesfagene en rolle som oppbevaringsplass for de som ikke kommer inn andre steder, mens skoleøkonomi presser lærere til å gi ståkarakterer til strykkandidater.  Det å måtte kontrahere lærlinger for 2 år av gangen uten å ha en « prøvetid» ble også løftet frem som en brems for å våge å ta inn lærlinger, fra de besøkte bedriftene.

 

ULTRA – MATFAGENE

Frode Andersson fra opplæringskontoret for matfagene la frem behovet for flinke lærlinger også i matfagene – og særlig innen kjøtt- og slakterfag. Han la frem sitt ønske om forenkling ved kryssløp og mulighet for å hente lærlinger til kjøttfag ved etterkursing etter første 2 år på skolen slik at f. eks. en flink frisørkandidat kunne ta skrittet over til kjøtt uten å måtte påbegynne utdanningsløpet forfra igjen. Frode mente at med grunnleggende kursing i regi av opplæringskontoret ville det være mulig å omskolere slike kandidater og samtidig skipe dem igjennom to års læretid og frem til et avsluttende svennebrev.

 

BYGGEPLASS – DRAMMENSVEIEN

Dagen ble avsluttet ved besøk på byggeplass i Drammensveien 134, der Bærum Rørleggerbedrift driver totalrehabilitering i et næringsbygg, som underentreprenør for Skanska. Lærlingene ga uttrykk for at de var « lei av å sitte på baken på skolen»  og trivdes med praktisk arbeid. Veien til rørlegger var blitt til gjennom venner og kjente.

 
 

Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus