Print Send som e-post Del på Facebook

30.04.2014 - Administrasjonen

Håndverksregisteret inn i en ny tid

 

 

Faktaboks:

Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Skjema for registering i Håndverksregisteret finner du på www.handverksinstituttet.no

 

 

 

 

Eivind Falk

Av Eivind Falk, direktør Norsk Håndverksinstitutt

Med registeret over håndverkere styrker Norsk håndverksinstitutt oversikten over håndverksutøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Håndverksregisteret ble etablert i 1987 og er en oversikt over utøvere innen tradisjonelt håndverk. De første årene ble registeret publisert i form av en katalog. I dag består Håndverksregisteret av hele 2800 håndverkere. Et slikt register er unikt både nasjonalt og internasjonalt, og registeret er i dag selvsagt tilgjengelig og søkbart på web.

Det er flere gode grunner for å stå oppført i registeret over håndverkere. Først og fremst er det en god (og dessuten gratis!) markedsføringskanal for håndverkere. Der kan håndverkere synliggjøre seg og sin virksomhet ovenfor kunder, enten det er mureren, bunadstilvirkeren, tømreren, håndveveren eller duodjiutøveren. Gjennom registeret kan håndverkeren markedsføre seg som både produsent  og kursholder. Slik blir registeret viktig for formidling av kontakt mellom mulige oppdragsgivere og håndverkere. I kulturminnevernet vil det være viktig med et slikt oppslagsverk når det for eksempel er behov for en gjørtler eller en stukkatør.

Registeret bidrar til en bedre oversikt over fagmiljøene. Gjennom å ta registeret i bruk vil håndverkere kunne skaffe seg oversikt over fagmiljøet lokalt og nasjonalt. Det kan for eksempel være glasshåndverkeren eller skomakeren som vil orientere seg i sitt fagmiljø, eller på tvers av faglige skott.

For Norsk håndverksinstitutt er registeret et viktig verktøy. Instituttet tar registeret i bruk når vi skal finne frem til håndverkere til våre ulike prosjekter, og det er en viktig kilde når den levende kunnskapen skal føres videre til en ny generasjon håndverkere.

Som kulturhistorisk kilde er håndverksregisteret en skattkiste. Registeret kan fortelle oss hvor den levende håndverkskunnskapen finnes, og hvor den har eksistert tidligere. Registeret har dermed også en historisk funksjon der kunnskap om eldre håndverkere, referansepersoner og referansearbeider inngår. Slik sett er registeret også et en viktig kulturhistorisk kilde for ettertiden, for den som søker kunnskap og kildemateriale.

I registeret finnes også Informasjon om lærebedrifter i små håndverksfag. Opplæringsbedriftene er en forutsetning for arbeidet med å føre videre fagene som regnes som små og verneverdige. I dag er det 42 fag på listen. Fagene kjennetegnes av at det er få utøvere, men at det likevel må legges til rette for at de føres videre gjennom at det avlegges svenneprøve, som for eksempel kurvmaker eller trebåtbygger. Registeret er her en viktig kilde til oversikt over godkjente lærebedrifter.

Det er viktig at nye, dyktige håndverkere, føres inn i registeret, slik at det hele tiden er oppdatert. I dette arbeidet trenger Norsk håndverksinstitutt også hjelp fra samarbeidspartnere og organisasjoner som arbeider med håndverk eller innen kulturminnevernet. En kontinuerlig oppdatering bidrar til å gi registeret tyngde over tid. Det er bra både for registeret, håndverkerne som står oppført, og fagmiljøene.

Det gir status å stå i registeret. Mange håndverkere viser i ulike sammenhenger til at de er oppført i «det nasjonale registeret over håndverkere». Der er de i det beste selskap. Nytt av året er at håndverkere som står i registeret får tilsendt nyhetsbrevet til Løfte håndverket, og dermed også får en oppdatering på hva som rører seg i håndverks-Norge.

 

 

 

Nyhetsbrevet Ipraksis for tredje kvartal
ipraksis - Nyhetsbrev - Oktober 2018 ...
Nyhetsbrevet Ipraksis for tredje kvartal
Fair Play Bygg - Oslo og Omegn ble i dag lansert
11. oktober ble Fair Play Oslo og Omegn lansert i Håndverkersalen. Modellen er bygget på ...
Fair Play Bygg - Oslo og Omegn ble i dag lansert
ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben Yrkesarena 27. september
Det var stor stemning da nærmere 1300 elever besøkte Kuben Yrkesarena torsdag 27. septe ...
ByggCamp med Håndverkets Dag på Kuben Yrkesarena 27. september
Ny håndbok for lærlinger!
Som vi vet er overgangen fra skole til læreplass den mest kritiske. Målet er at boka, so ...
Ny håndbok for lærlinger!
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Søknadsfristen til Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresen Fond er 30. september. Søkna ...
Husk søknadsfristen til Thoresen Fondet
Næringsparkeringer i sentrum
16. februar 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen i Luxemburg for ikke å ha gjort nok for ...
Næringsparkeringer i sentrum