En ekte Hedersmann -
Print Send som e-post Del på Facebook

12.12.2013 - Yrkesfag

En ekte Hedersmann

Onsdag 4. desember ble Oslo Håndverks- og Industriforenings Hederstegn delt ut.

Bokbindermester Stein Julius Johansen sammen med noen av gratulentene.

IMG_9714 (3) I

Onsdag 4. desember ble Oslo Håndverks- og Industriforenings hederstegn tildelt bokbindermester Stein Julius Johansen. Den ble overrakt ved en høytidelig seremoni i Laugssalen med innehavere av Hederstegnet, Hederstegnrådet, styremedlemmer, administrasjonen og hans nærmeste familie tilstede.

I sin begrunnelse for tildelingen uttaler Hederstegnrådet:

Stein Julius Johansen var medlem av Oslo Håndverkerforenings styre fra 1986 til 1989, og styret i Oslo Håndverks- og Industriforening fra 1989 til 1991. Da han trådte ut av styret ble han valgt inn i foreningens kontrollutvalg, hvor han fungerte i syv år frem til 2002.

Stein Julius Johansens ble på nytt valgt inn i foreningens styre ved generalforsamlingen i 2002, og satt denne gang til 2008.

Han har også vært medlem av styret i Håndverkernes støttefond, Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond og OHIF’s Dameforenings boliger for Eldre fra 1998 til 2006. I desember 2010 gikk han inn som styreleder i stiftelsene. Dette er et verv han er oppnevnt i frem til desember 2014.

I tillegg til dette har Stein Julius Johansen sittet i styret i Håndverkernes Stipendiefond fra 2006 til 2012, og i foreningens Hederstegnråd fra 2007 til 2010.

Utover alle de forannevnte verv for Oslo Håndverks- og Industriforening, representerte han arbeidsgiversiden i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo i perioden januar 1991 til januar 2000, og da vekselvis som nestleder og leder.

Hederstegnrådet har lagt vekt på at Stein Julius Johansen har vært en aktiv bidragsyter ved utarbeidelsen av læreplaner for bokbinderfaget, og at han har nedlagt en betydelig innsats i rekrutteringen til yrkesfagene. Johansen leder en bedrift med lang tradisjon som lærebedrift, og som ble tildelt Oslo kommunes fagopplæringspris i 1998. Med dette engasjementet har han bidratt til å øke håndverksfagenes, og da ikke minst bokbinderfagets anseelse.

En av bedriftens bokbinderlærlinger mottok OHIFs svenneprøvemedalje i 2012.

Hederstegnrådet har kommet til at Stein Julius Johansen tilfredsstiller kravene for tildeling av Oslo Håndverks- og Industriforenings hederstegn.

Rådets beslutning er enstemmig.

Vi gratulerer så mye med vel fortjent utmerkelse!

Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening ble stiftet i 1928, med formål å ...
Ny bok om Oslo Håndverks- og Industriforenings Dameforening
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Våre medlemmer skal ikke måtte velge mellom å bryte HMS-krav, vei- og trafikkbestemme ...
Høringssvar vedrørende omregulering i sentrum - Bilfritt Byliv
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
24. mai var det igjen tid for vårens vakreste eventyr i Oslo Rådhus. Nervøse og veldig ...
Vårens vakreste eventyr - Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo rådhus
OHIF i Dagens Næringsliv
OHIF uttaler seg i Dagens Næringsliv i dag. DN 04.04.18 ...
OHIF i Dagens Næringsliv
Bilder fra årskonferansen
...
Bilder fra årskonferansen
En uhøytidelig film fra årskonferansen
Det var stort oppmøte og god stemning da OHIFs Årskonferanse "En åpen økonomi skal væ ...
En uhøytidelig film fra årskonferansen